Goede Doel

River Cleanup:
samen voor plasticvrije rivieren

Jaarlijks belandt er maar liefst 11 miljard kilogram plastic in onze oceaan, onder andere via de stroming van rivieren. En zodra het in de oceaan belandt, wordt het veel moeilijker om het te onderscheppen en te recycleren. Zo lopen dieren, ecosystemen en uiteindelijk ook wij zelf des te meer gevaar.

Gelukkig steekt River Cleanup de handen uit de mouwen, in het water! Ze vissen het afval zoveel mogelijk op uit rivieren en oevers, samen met een team van vrijwilligers overal ter wereld, voordat het onze oceanen bereikt. Hun missie is daarnaast om mensen bewust te maken van het probleem zodat het afval simpelweg niet meer in rivieren belandt. Opruimen, informeren en transformeren dus.

NATUURPUNT / NATAGORA

Natuurpunt en Natagora zijn onafhankelijke vrijwilligersverenigingen in België die zorgen voor de bescherming van kwetsbare en bedreigde natuur in Vlaanderen en Wallonië, ook in jouw buurt. 

Beschermen: Natuurpunt beschermt meer dan 28.000 hectare kwetsbare bedreigde Vlaamse natuur, verspreid over meer dan 500 verschillende natuurgebieden. 

Natagora beschermt meer dan 5.800ha op meer dan 270 natuurreservaten. 

Beleven: iedereen krijgt de kans om van de natuur te genieten, met duizenden (!) activiteiten, wandelpaden, zitbanken en speelbossen.

Bestuderen: de gezondheid van de Vlaamse en Waalse natuur wordt gemonitord in meer dan 200 studiewerkgroepen en via waarnemingen.be.

Bepleiten: als politiek onafhankelijke organisaties gaan Natuurpunt en Natagora in dialoog met beleidsmakers op alle niveaus om onze natuur hoger op de agenda te krijgen.